Lidgeld

Lidgeld ?

Het lidgeld is 60 euro. Hiervan is het grootste deel voor de verzekering via het nationaal verbond en het tijdschrift Krak Boem!.
Het resterende bedrag is een bijdrage voor de werkingskosten, het tijdschrift Antoontje en de vieruurtjes van onze scouts.

Scouting is er voor iedereen! Gezinnen die het financieel moeilijker hebben kunnen inschrijven voor 15 euro (sociaal tarief).
Laat ons zeker iets weten moest dit het geval zijn.

Natuurlijk mag je eerst eens proberen voor je moet inschrijven (drie keer).

Inschrijven kan hier: www.scoutssintantonius-meulestede.be/inschrijven of bij de groepsleiding op zondag.
 

Wie lid wordt na 1 maart betaalt slechts de helft van het lidgeld.

Rekeningnummer:  BE42 0689 0002 6954