Lidgeld

Lidgeld ?

Het lidgeld kost 50 euro. Hiervan is het grootste deel besteld voor de verzekering via het nationaal verbond en het tijdschrift Krak Boem!.
Het resterende bedrag is een bijdrage voor de werkingskosten, het tijdschrift Antoontje en de vieruurtjes.

Scouting is er voor iedereen! Gezinnen die het financieel moeilijker hebben kunnen inschrijven voor 10 euro.(sociaal tarief)
Laat ons zeker iets weten moest dit het geval zijn.
Natuurlijk mag je eerst eens proberen voor je moet inschrijven (twee keer zelf).
Inschrijven kan hier: www.scoutssintantonius-meulestede.be/inschrijven of bij de groepsleiding op zondag.

Wie lid wordt na 1 maart betaalt slechts de helft van het lidgeld.