Fiscale voordelen

Hoeveel is aftrekbaar en voor wie?

De kosten die jullie maken om je Kapoen, Welp, Wolf of Giver op kamp te laten gaan zijn voor 100% aftrekbaar. Dit wil zeggen dat dit bedrag wordt verminderd van de belastbare basis waarop jullie belastingen moeten bepalen. Die 100% aftrekbaarheid is echter wel aan enkele beperkingen gebonden.

Ten eerste geldt die fiscale aftrekbaarheid slechts voor kinderen die de leeftijd van 14 jaar niet hebben bereikt op het moment dat het kamp doorgaat. Indien je kind jarig is tijdens het kamp, dan kunnen enkel die dagen van het kamp in aftrek worden gebracht waarop het kind nog geen 14 jaar is.

Ten tweede is er door de fiscus een maximaal aftrekbaar bedrag van 11,20 euro per dag en per kind vastgelegd.

Praktisch

Om de kosten van het kamp te kunnen aftrekken, moeten de ouders over een “attest” beschikken die ze moeten meesturen met hun belastingsbrief ter bewijs. Zo een attest kan je hier vinden en kan ter ondertekening aan de groepsleiding worden gegeven.

Samengevat

De ouders kunnen dus per kind en per kamp een attest invullen. Dit attest is voor ouders een bewijs van het bedrag dat zij voor deelname van hun kind betaalden, en dat ze van hun belastingen kunnen aftrekken.